HouseTek Smart Factory

HouseTek – Cung cấp giải pháp IoT tối ưu cho bạn

GIẢI PHÁP CHỐNG PHÓNG ĐIỆN DO TĨNH ĐIỆN

PHẠM VI:

  • Kiểm tra việc kết nối vòng tay chống tĩnh điện và chất lượng của dây dẫn trực tiếp tại vị trí làm việc.
  • Hệ thống trực quan kiểmtra toàn bộ các thiết bị chống ESD của nhà máy có được bật hay không, có kết nối đúng cách hay không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *