HouseTek Smart Factory

HouseTek – Cung cấp giải pháp IoT tối ưu cho bạn

DEMO GIẢI PHÁP RFID CHO HỆ THỐNG THOÁT HIỂM CÔNG TY P&G

Ngày 16/04/2022, Ban kỹ thuật của HouseTek đã tiến hành Demo giải pháp RFID cho hệ thống thoát hiểm – Công ty P&G.

Đây được xem là giải pháp RFID cho hệ thống thoát hiểm đầu tiên được xây dựng tại một công ty lớn như P&G. Hệ thống cho phép kiểm soát, kiểm tra số lượng người có mặt khi xảy ra sự cố. Buổi Demo đã mang lại kết quả tốt làm tiền để để HouseTek tiến hành các bước tiếp theo trong kế hoạch xây dựng một giải pháp RFID cho hệ thống thoát hiểm áp dụng cho tất cả các nhà máy nói chung và riêng hệ thống nhà máy của P&G nói riêng.

Ngoài ra RFID còn được ứng dụng trong

  • Ngành nông nghiệp
  • Ngành chăn nuôi
  • Ngành bán lẻ
  • Quản lý kho
  • Cấp phép vận chuyển hàng hóa
  • Kiểm kê hàng hóa thông minh

#housetek #nhamaythongminh #P&G  #IOT #RFID

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *