HouseTek Smart Factory

HouseTek – Cung cấp giải pháp IoT tối ưu cho bạn

Dự án tiêu biểu

GIẢI PHÁP CHO SMART VILLA
01/30/2024
GIẢI PHÁP TIỆN ÍCH VÀ AN NINH TOÀN DIỆN CHO SMART BUILDING
01/29/2024
GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG CHỊU NHIỆT TREVOS ALUMAX LẮP ĐẶT TẠI NHÀ MÁY ROEDER
01/25/2024
GIẢI PHÁP AN NINH CAO CẤP JABLOTRON – CỘNG HÒA SÉC
01/25/2024
GIẢI PHÁP TỰ THANH TOÁN TRONG HỆ THỐNG BÁN LẺ
05/27/2022
GIẢI PHÁP BÁN LẺ THÔNG MINH KHÔNG NGƯỜI BÁN
05/16/2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG GIẶT ỦI CÔNG NGHIỆP
05/03/2022
DEMO GIẢI PHÁP RFID CHO HỆ THỐNG THOÁT HIỂM CÔNG TY P&G
04/18/2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG NGHIỆP
02/07/2022
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI
02/07/2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG CẤP PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
01/18/2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG QUẢN LÝ KHO HÀNG
01/17/2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG KIỂM KÊ HÀNG HÓA THÔNG MINH
01/17/2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG HỆ THỐNG XE ĐẨY SOẠN HÀNG
01/17/2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG NGÀNH BÁN LẺ
01/14/2022
GIẢI PHÁP RFID TRONG QUẢN LÝ XE NÂNG HÀNG
01/14/2022
GIẢI PHÁP CHỐNG PHÓNG ĐIỆN DO TĨNH ĐIỆN
09/03/2021
GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG AI GIÁM SÁT TUÂN THỦ AN TOÀN LAO ĐỘNG
09/03/2021
SỐ HÓA NHÀ MÁY
08/18/2021
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐIỀU KHIỂN, KIỂM SOÁT TỪ XA MÁY PHÁT ĐIỆN (IOT)
08/18/2021
TRUY CẬP DỮ LIỆU TỪ XA
08/18/2021
HỆ THỐNG GIÁM SÁT THÔNG MINH
08/18/2021