HouseTek Smart Factory

Dự án tiêu biểu

GIẢI PHÁP TỰ THANH TOÁN TRONG HỆ THỐNG BÁN LẺ
27 Tháng Năm, 2022
GIẢI PHÁP BÁN LẺ THÔNG MINH KHÔNG NGƯỜI BÁN
16 Tháng Năm, 2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG GIẶT ỦI CÔNG NGHIỆP
3 Tháng Năm, 2022
DEMO GIẢI PHÁP RFID CHO HỆ THỐNG THOÁT HIỂM CÔNG TY P&G
18 Tháng Tư, 2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG NGHIỆP
7 Tháng Hai, 2022
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI
7 Tháng Hai, 2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG CẤP PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
18 Tháng Một, 2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG QUẢN LÝ KHO HÀNG
17 Tháng Một, 2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG KIỂM KÊ HÀNG HÓA THÔNG MINH
17 Tháng Một, 2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG HỆ THỐNG XE ĐẨY SOẠN HÀNG
17 Tháng Một, 2022
ỨNG DỤNG RFID TRONG NGÀNH BÁN LẺ
14 Tháng Một, 2022
GIẢI PHÁP RFID TRONG QUẢN LÝ XE NÂNG HÀNG
14 Tháng Một, 2022
GIẢI PHÁP CHỐNG PHÓNG ĐIỆN DO TĨNH ĐIỆN
3 Tháng Chín, 2021
GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG AI GIÁM SÁT TUÂN THỦ AN TOÀN LAO ĐỘNG
3 Tháng Chín, 2021
SỐ HÓA NHÀ MÁY
18 Tháng Tám, 2021
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐIỀU KHIỂN, KIỂM SOÁT TỪ XA MÁY PHÁT ĐIỆN (IOT)
18 Tháng Tám, 2021
TRUY CẬP DỮ LIỆU TỪ XA
18 Tháng Tám, 2021
HỆ THỐNG GIÁM SÁT THÔNG MINH
18 Tháng Tám, 2021