HouseTek Smart Factory

HouseTek – Cung cấp giải pháp IoT tối ưu cho bạn

QUẢN LÝ SẢN XUẤT
TOÀN DIỆN

MES (Manufacturing Execution System) là hệ thống quản lý sản xuất tổng hợp với khả năng tập trung điều khiển, giám sát thời gian thực, quản lý lịch sử các công việc, nắm bắt tiến độ, tình trạng sản xuất, tình trạng lưu thông hàng hóa…

Nhờ đó, nhà quản lý có thể kiểm soát thông tin, thực hiện các nghiệp vụ trong các phân xưởng của nhà máy sản xuất một cách linh hoạt, nhanh chóng với nhiều cải tiến và đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.

QUẢN LÝ SẢN XUẤT TOÀN DIỆN

PHẠM VI ỨNG DỤNG

PHẠM VI ỨNG DỤNG

MES có phạm vi ứng dụng rộng và bao quát ở toàn bộ các khâu xuất/nhập kho vật liệu, các khâu sản xuất, quản lý chất lượng đến bước vận chuyển giúp quản lý thông tin thời gian thực của nhà máy một cách chính xác và nhanh chóng.

ĐẶC TÍNH

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

 • Tiêu chuẩn hóa phần cứng, phần mềm, triển khai nhanh chóng, ứng dụng dễ dàng.
 • Giao diện thân thiện, tiện lợi.
 • Hệ thống báo cáo chuẩn xác, truy cập nhanh chóng, mọi nơi mọi lúc.

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG

 • Hơn 20 năm phát triển.
 • Hơn 150 doanh nghiệp trên 7 quốc gia đã và đang sử dụng.

ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁCH HÀNG

 • Ứng dụng các giải pháp có sẵn hoặc xây dựng hệ thống giải pháp riêng cho từng nhà máy, có thể ứng dụng tức thì.
 • Các báo cáo phân tích sản xuất được chuẩn hóa theo ngành nghề.
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

MỞ RỘNG DỄ DÀNG

MỞ RỘNG DỄ DÀNG

 • Dễ dàng mở rộng và thay đổi thiết bị, công đoạn sản xuất cũng như nâng cấp sản phẩm theo tình hình kinh doanh mở rộng.
 • Giao diện linh hoạt tích hợp với các hệ thống khác như ERP.

HIỆU QUẢ

NÂNG CAO HIỆU SUẤT VẬN HÀNH

 • Giảm thời gian dẫn, chờ hàng sản xuất.
 • Duy trì hàng tồn thấp nhờ khả năng hỗ trợ tính năng suất.
 • Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin, tình trạng sản xuất từ đầu vào nguyên liệu đến lúc vận chuyển hàng hóa.

PHÒNG TRÁNH RỦI RO KINH DOANH

 • Giảm rủi ro về chất lượng sản phẩm.
 • Nâng cao độ tin cậy về tuân thủ giao hàng
 • Nâng cao dịch vụ khách hàng

GIA TĂNG LỢI ÍCH

 • Giảm chi phí hoạt động sản xuất.
 • Tăng hiệu quả đầu tư.
 • Hỗ trợ đưa ra quyết định tối ưu ngay tại nơi sản xuất theo thời gian thực.