HouseTek Smart Factory

HouseTek – Cung cấp giải pháp IoT tối ưu cho bạn

Tin tức

Hardwario – Giải pháp IoT hàng đầu Cộng hòa Séc
02/01/2024
THẺ RFID VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
05/10/2022
RFID Technology Solutions
05/05/2022
CAMPGEMINI: CÔNG NGHỆ RFID CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI HOÀN TOÀN CHUỖI CUNG ỨNG BÁN LẺ HIỆN ĐẠI
02/06/2022
SO SÁNH CÁC LOẠI TAG TRONG HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ: UWB, BLE, WIFI, RFID
02/06/2022
TOP 7 ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN NHẤT CỦA CÔNG NGHỆ RFID
01/27/2022
1 2 3 4

TÀI LIỆU THAM KHẢO

RFID: Công nghệ làm cho các ngành công nghiệp thông minh hơn

RFID là một loại công nghệ vô tuyến cụ thể sử dụng sóng vô tuyến để xác định các thẻ gắn vào một đối tượng và do đó xác định đối tượng…

lIoT – Internet vạn vật công nghiệp là việc sử dụng các cảm biến và thiết bị truyền động thông minh để nâng cao quy trình sản xuất và công nghiệp…

Hệ thống thực thi sản xuất (MES) là gì? Vì sao doanh nghiệp sản xuất lại cần?

MES (Manufacturing Execution System) là một hệ thống quản lý sản xuất tích hợp …