HouseTek Smart Factory

Vấn đề thường gặp

Muốn tiếp cận các phương pháp cải tiến hệ thống sản xuất hàng đầu?

Xem thêm

Muốn bộ máy nhà máy vận hành tốt hơn?

Xem thêm

Muốn vươn lên đứng đầu thị trường trong lĩnh vực bạn đang thực hiện?

Xem thêm

NHỮNG GIẢI PHÁP TỪ HOUSETEK

RFID

Hệ thống truy xuất định danh và kiểm soát  hàng hóa / thiết bị / tài sản 

IOT MES

Giải pháp kết nối, đo lường giám sát trực tuyến

housetek

THIẾT KẾ GIẢI PHÁP

THEO YÊU CẦU

Nghiên cứu, phát triển phần mềm, phần cứng ở quy mô thiết bị lẻ, dây chuyền, nhà máy để hỗ trợ kết nối, điều khiển, quản lý trực tuyến, ngoại tuyến cùng các vấn đề khác theo nhu cầu

Housetek - Lựa chọn hàng đầu

Đội ngũ quản lý dự án có chứng chỉ quản lý dự án quốc tế chuyên nghiệp (PMP).

Xem thêm

Nhiều năm kinh nghiệm triển khai dự án Lean, RFID, MES cho các nhà máy

Xem thêm

Giải pháp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới - Inchz IoT, Ewon, Zebra, Samsung.

Xem thêm

NGHIÊN CỨU

0 +
Chuyên gia sở hữu chứng chỉ PMP và chuyên gia đai đen Six Sigma Master
0 +
Dự án thành công
0 +
Công ty trên toàn thế giới áp dụng giải pháp RFID / MES / IOT