HouseTek Smart Factory

HouseTek – Cung cấp giải pháp IoT tối ưu cho bạn

THIẾT KẾ GIẢI PHÁP IOT THEO YÊU CẦU

KẾT NỐI TOÀN BỘ NHÀ MÁY

Giải pháp IoT (Internet of Things) là giải pháp kết hợp giữa việc kết nối các thiết bị, máy tính, đối tượng,… trong nhà máy để thu thập và chia sẻ các dữ liệu lên database một cách nhanh chóng và đầy đủ.

Từ đó giúp tăng việc tự động hóa trong sản xuất của các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Các dữ liệu được đồng bộ và liên kết với nhau giúp dữ liệu trao đổi liền mạch, chính xác và tức thì.

ĐẶC ĐIỂM

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN

Tất cả dữ liệu được thu thập và đo lường liên tục, thông qua mạng internet giúp cho các nhà quản lý có thể giám sát trực tuyến từ xa 24/24. Từ đó, đưa ra quyết định tối ưu ngay lập tức khi có vấn đề phát sinh.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

ĐO LƯỜNG VÀ BÁO CÁO

Dữ liệu được cập nhật liên tục, tức thì được chuẩn hóa đầu vào, ứng dụng sẽ xử lý các tín hiệu thành những dữ liệu như mong muốn và báo cáo ngược lại với ban quản lý nhà máy.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

KẾT NỐI TỪ XA

Thông qua ứng dụng quản lý, người dùng có thể tương tác ngược lại với toàn bộ thiết bị nhà máy đã được kết nối bằng các lệnh cụ thể như dừng dây chuyền A, vận hành dây chuyền B,…

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG

Dưới sự giám sát của giải pháp này, các nhà quản lý thu thập và quản lý dữ liệu để tối ưu hóa các hệ thống.  Bằng cách thu thập dữ liệu báo cáo, nhà quản lý có thể điều chỉnh mức sử dụng năng lượng hợp lý và bù đắp cho mức năng lượng đã tiêu tốn cũng như giảm phát thải khí nhà kính.

HIỆU QUẢ

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

NÂNG CAO HIỆU SUẤT

 • Giảm thời gian hệ thống không khả dụng (downtime) để tăng năng suất.
 • Giám sát, tránh thất thoát vật tư, sản phẩm.
 • Lịch sản xuất được sắp xếp một cách tối ưu.
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

PHÒNG TRÁNH RỦI RO

 • Điều hành sản xuất theo kế hoạch, từng công đoạn.
 • Ngăn chặn trước các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
 • Giảm bỏ sai sót từ việc thống kê thủ công.
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

GIA TĂNG LỢI ÍCH

 • Giảm chi phí vận hành sản xuất.
 • Gia tăng lợi thế cạnh tranh.
 • Dựa trên kế hoạch sản xuất và kết quả thực hiện mà tính toán KPI.

BẢO TRÌ TIÊN ĐOÁN

 • Tối ưu hóa bảo trì lập kế hoạch.
 • Chủ động phục vụ các bộ phận trước lỗi máy đóng gói với thông tin chi tiết phân tích giúp thời gian ngừng hoạt động và bảo trì chi phí.