HouseTek Smart Factory

HouseTek – Cung cấp giải pháp IoT tối ưu cho bạn

assets

SỐ HÓA NHÀ MÁY
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐIỀU KHIỂN, KIỂM SOÁT TỪ XA MÁY PHÁT ĐIỆN (IOT)
SẮP RA MẮT CỬA HÀNG WELDCOM ĐẦU TIÊN TẠI THÁI NGUYÊN
ỨNG DỤNG MES CHÍNH THỨC ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI ABC
ĐỘT PHÁ TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ IOT