HouseTek Smart Factory

HouseTek – Cung cấp giải pháp IoT tối ưu cho bạn

SỐ HÓA NHÀ MÁY

PHẠM VI:

  •   Kết nối máy móc để quản lý, theo dõi, điều khiển và thu thập dữ liệu
  •   Quản trị vật tư
  •   Quản trị sản xuất / chất lượng
  •   Nhập liệu, quản lý chấm công, bảng theo dõi KPI
  •   Các đề xuất cải tiến khác : trang bị biến tần, lập trình điều khiển PID nhiệt độ, triển khai 5S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *