HouseTek Smart Factory

HỆ THỐNG GIÁM SÁT THÔNG MINH

PHẠM VI:

  • Thiết kế, lắp đặt, lập trình, thử nghiệm và vận hành hệ thống giám sát mực nước, lưu lượng nước qua đập nhà máy thủy điện Đại Ngà
  • Dữ liệu thu thập được xử lý và gửi về máy chủ của Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *