HouseTek Smart Factory

HouseTek – Cung cấp giải pháp IoT tối ưu cho bạn

TRUY CẬP DỮ LIỆU TỪ XA

PHẠM VI:

  • Tập trung dữ liệu (Lưu lượng kế, Áp suất, Nhiệt độ) từ 85 vị trí khác nhau đến Máy chủ / Trung tâm điều khiển Linde (máy chủ cục bộ)
  • IoT Gateway – eWon Flexy 205 4G + Thẻ Analog mở rộng
  • Bảng điều khiển / Trực quan hóa
  • Giao thức MQTT, SMS, Email
  • Đồng bộ hóa dữ liệu từ máy chủ cục bộ sang máy chủ toàn cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *